Πίνακας περιεχομένων

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Σύναψη σύμβασης
 3. Δικαίωμα υπαναχώρησης
 4. Τιμές και όροι πληρωμής
 5. Όροι παράδοσης και αποστολής
 6. Διατήρηση του τίτλου
 7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
 8. Εφαρμοστέο δίκαιο
 9. Τόπος δικαιοδοσίας
 10. Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1) Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "ΓΟΠ") της Anakena GmbH & Co. KG (εφεξής "Πωλητής") εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών που συνάπτει ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής "Πελάτης") με τον Πωλητή όσον αφορά τα αγαθά που παρουσιάζει ο Πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των δικών του όρων και προϋποθέσεων του Πελάτη απορρίπτεται, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

1.2 Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κυρίως ούτε εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι.

1.3 Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων ΓΟΣ είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια νομικά ικανή εταιρεία που, κατά τη σύναψη μιας δικαιοπραξίας, ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Σύναψη σύμβασης

2.1 Οι περιγραφές προϊόντων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Πωλητή δεν αποτελούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του Πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς από τον Πελάτη.

2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα αγαθά στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική συμβατική προσφορά όσον αφορά τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας. Επιπλέον, ο πελάτης μπορεί επίσης να υποβάλει την προσφορά του στον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,

 • αποστέλλοντας στον πελάτη γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή e-mail), οπότε η παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • παραδίδοντας τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη, οπότε η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
 • ζητώντας την πληρωμή από τον πελάτη μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

Εάν υπάρχουν περισσότερες από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται τη στιγμή που μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις εμφανίζεται πρώτη. Η προθεσμία για την αποδοχή της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει με τη λήξη της πέμπτης ημέρας από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχθεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, αυτό θεωρείται απόρριψη της προσφοράς με συνέπεια ο πελάτης να μη δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση προθέσεώς του.

2.4 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται από την PayPal, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (εφεξής: "PayPal"), σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της PayPal, οι οποίοι μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal - σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Εάν ο πελάτης πληρώσει μέσω μιας μεθόδου πληρωμής που προσφέρεται από το PayPal και μπορεί να επιλεγεί κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη την αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης πατάει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.5 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον Πωλητή μετά τη σύναψη της σύμβασης και διαβιβάζεται στον Πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ ή επιστολή) αφού ο Πελάτης αποστείλει την παραγγελία του. Ο Πωλητής δεν καθιστά το κείμενο της σύμβασης προσβάσιμο πέραν αυτού.

2.6 Πριν από τη δεσμευτική τοποθέτηση της παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του Πωλητή, ο Πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η απεικόνιση στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώνει τις καταχωρήσεις του κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του ποντικιού μέχρι να πατήσει το κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.

2.7 Για τη σύναψη της σύμβασης είναι διαθέσιμες η γερμανική και η αγγλική γλώσσα.

2.8 Η επεξεργασία των παραγγελιών και η επικοινωνία με τους πελάτες γίνεται συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να παραληφθούν σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, κατά τη χρήση φίλτρων SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν ανατεθεί από τον πωλητή για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας μπορούν να παραδοθούν.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης

3.1 Οι καταναλωτές έχουν γενικά δικαίωμα υπαναχώρησης.

3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στην πολιτική υπαναχώρησης του πωλητή.

3.3 Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος κατοικίας και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

4) Τιμές και όροι πληρωμής

4.1 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην περιγραφή του προϊόντος του Πωλητή, οι αναφερόμενες τιμές είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής θα αναφέρονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.

4.2 Σε περίπτωση παραδόσεων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον έξοδα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, για τα οποία ο πωλητής δεν ευθύνεται και τα οποία βαρύνουν τον πελάτη. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων από πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. έξοδα μεταφοράς, έξοδα συναλλαγματικών ισοτιμιών) ή εισαγωγικοί δασμοί ή φόροι (π.χ. τελωνειακοί δασμοί). Τέτοια έξοδα μπορεί επίσης να προκύψουν σε σχέση με τη μεταφορά κεφαλαίων, εάν η παράδοση δεν γίνεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ο πελάτης πραγματοποιεί την πληρωμή από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.3 Οι επιλογές πληρωμής θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.

4.4 Εάν έχει συμφωνηθεί προπληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, η πληρωμή οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.

4.5 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής "SOFORT", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής "SOFORT"). Για να μπορέσει να πληρώσει το ποσό του τιμολογίου μέσω του "SOFORT", ο πελάτης πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ενεργοποιηθεί για τη συμμετοχή στο "SOFORT", να ταυτοποιηθεί ανάλογα κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώσει την εντολή πληρωμής στο "SOFORT". Στη συνέχεια, η συναλλαγή πληρωμής εκτελείται αμέσως από την "SOFORT" και χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT" είναι διαθέσιμες στον πελάτη στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.klarna.com/αμέσως/ ανακτήσει.

4.6 Εάν επιλεγεί μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμών "Stripe", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής "Stripe"). Οι επιμέρους μέθοδοι πληρωμής που προσφέρονται μέσω της Stripe θα γνωστοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Η Stripe μπορεί να χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών, για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Stripe διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://stripe.com/en διαθέσιμο.

4.7 Εάν επιλεγεί η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω Stripe, το ποσό του τιμολογίου οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η επεξεργασία της πληρωμής γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (στο εξής: "Stripe"). Η Stripe διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και να αρνηθεί αυτή τη μέθοδο πληρωμής σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.

5) Όροι παράδοσης και αποστολής

5.1 Εάν ο Πωλητής προσφερθεί να αποστείλει τα αγαθά, η παράδοση θα γίνει εντός της περιοχής παράδοσης που καθορίζεται από τον Πωλητή στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον Πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του Πωλητή είναι καθοριστική.

5.2 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης αναλαμβάνει τις εύλογες δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο πωλητής ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα για την αποστολή της επιστροφής, εάν ο πελάτης ασκήσει πράγματι το δικαίωμα ανάκλησης. Σε περίπτωση πραγματικής άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης από τον πελάτη, για τα έξοδα επιστροφής των αγαθών ισχύει η πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στις οδηγίες ανάκλησης του πωλητή.

5.3 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται στον πελάτη μόλις ο πωλητής παραδώσει τα αγαθά στον μεταφορέα, στον μεταφορέα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό που έχει οριστεί να εκτελέσει την αποστολή. Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβιβάζεται κατ' αρχήν στον πελάτη ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να παραλάβει τα αγαθά μόνο όταν τα αγαθά παραδίδονται στον πελάτη. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας και τυχαίας φθοράς των πωληθέντων αγαθών μεταβαίνει επίσης στον πελάτη στην περίπτωση των καταναλωτών, μόλις ο πωλητής παραδώσει το αντικείμενο στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή, εφόσον ο πελάτης αναθέτει στον μεταφορέα, τον μεταφορέα ή το πρόσωπο ή το ίδρυμα που έχει οριστεί με άλλο τρόπο να εκτελέσει την αποστολή να εκτελέσει την αποστολή και ο πωλητής δεν έχει προηγουμένως ορίσει το πρόσωπο ή το ίδρυμα αυτό στον πελάτη.

5.4 Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σε περίπτωση εσφαλμένης ή ακατάλληλης αυτοπαράδοσης. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής δεν ευθύνεται για τη μη παράδοση και ο πωλητής έχει συνάψει με τον προμηθευτή ειδική συναλλαγή κάλυψης με τη δέουσα επιμέλεια. Ο Πωλητής καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την προμήθεια των αγαθών. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ή μερικής μόνο διαθεσιμότητας των αγαθών, ο πελάτης θα ενημερώνεται αμέσως και το αντίτιμο θα επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση.

5.5 Η αυτοσυλλογή δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.

6) Διατήρηση του τίτλου

Εάν ο πωλητής καταβάλει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων εμπορευμάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου τιμήματος αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)

7.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις ακόλουθες διατάξεις, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα. Κατά παρέκκλιση από αυτό, τα ακόλουθα ισχύουν για τις συμβάσεις παράδοσης αγαθών:

7.2 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως επιχειρηματίας,

 • ο πωλητής μπορεί να επιλέξει τον τύπο της συμπληρωματικής απόδοσης,
 • στην περίπτωση καινούργιων αγαθών, η προθεσμία παραγραφής των ελαττωμάτων είναι ένα έτος από την παράδοση των αγαθών,
 • τα δικαιώματα και οι αξιώσεις λόγω ελαττωμάτων αποκλείονται στην περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών,
 • η προθεσμία παραγραφής δεν αρχίζει εκ νέου εάν η παράδοση αντικατάστασης πραγματοποιείται εντός του πεδίου ευθύνης για ελαττώματα.

7.3 Οι προαναφερόμενοι περιορισμοί ευθύνης και η συντόμευση των προθεσμιών δεν ισχύουν για

 • για αξιώσεις αποζημίωσης και επιστροφής εξόδων από τον πελάτη,
 • σε περίπτωση που ο πωλητής απέκρυψε με δόλο το ελάττωμα,
 • για αγαθά που έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη χρήση τους για ένα κτίριο και έχουν προκαλέσει την ελαττωματική του κατάσταση,
 • για κάθε υφιστάμενη υποχρέωση του πωλητή να παρέχει ενημερώσεις για ψηφιακά προϊόντα, στην περίπτωση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

7.4 Επιπλέον, για τους επιχειρηματίες, οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής για κάθε νόμιμο δικαίωμα προσφυγής παραμένουν ανεπηρέαστες.

7.5 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως έμπορος κατά την έννοια του άρθρου 1 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB), υπόκειται στην εμπορική υποχρέωση ελέγχου και αναγγελίας ελαττωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 377 του γερμανικού εμπορικού κώδικα (HGB). Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που ρυθμίζονται σε αυτό, τα εμπορεύματα θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί.

7.6 Εάν ο πελάτης ενεργεί ως καταναλωτής, καλείται να διαμαρτύρεται για παραδοθέντα αγαθά με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά στον παραλήπτη και να ενημερώνει σχετικά τον πωλητή. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί με αυτό, αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στις νόμιμες ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εφαρμοστέο δίκαιο

8.1 Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με εξαίρεση το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών αγαθών. Στην περίπτωση των καταναλωτών, η εν λόγω επιλογή δικαίου εφαρμόζεται μόνο εφόσον η παρεχόμενη προστασία δεν ανακαλείται από τις αναγκαστικές διατάξεις του δικαίου του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

8.2 Επιπλέον, αυτή η επιλογή δικαίου όσον αφορά το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και των οποίων ο μοναδικός τόπος κατοικίας και η διεύθυνση παράδοσης βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

9) Δικαιοδοσία

Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου με έδρα στο έδαφος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση είναι η έδρα του πωλητή. Εάν ο πελάτης έχει την καταστατική του έδρα εκτός της επικράτειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η καταστατική έδρα του Πωλητή είναι ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η σύμβαση ή οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μπορούν να αποδοθούν στην επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα του πελάτη. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ωστόσο, ο Πωλητής δικαιούται σε κάθε περίπτωση να ασκήσει αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου της έδρας του Πελάτη.

10) Εναλλακτική επίλυση διαφορών

10.1 Η Επιτροπή της ΕΕ παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/καταναλωτές/odr

Η πλατφόρμα αυτή χρησιμεύει ως σημείο επαφής για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις αγοράς ή παροχής υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.

10.2 Ο Πωλητής δεν υποχρεούται ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

[gzd_complaints]