PRIVACYBELEID

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is Anakena GmbH & Co. KG, Ulrich-Corti-Str. 10, 81249 München, Duitsland, Tel.: +49 (0)89 32309601, e-mail: info@anakena.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of op een andere manier informatie naar ons verzendt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar de paginaserver verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd van de toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met

4.1 WhatsApp Zakelijk

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de berichtendienst WhatsApp van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Voor dit doel gebruiken we de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als je contact met ons opneemt via WhatsApp naar aanleiding van een specifieke transactie (bijvoorbeeld een geplaatste bestelling), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp op en gebruiken we dit, evenals - indien opgegeven - je voor- en achternaam in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 lit. b. DSGVO om je verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen we je vragen om verdere gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken via WhatsApp om je verzoek te kunnen toewijzen aan een specifiek proces.

Als je ons WhatsApp-contact gebruikt voor algemene vragen (bijv. over het dienstenaanbod, beschikbaarheid of onze website), slaan we het mobiele telefoonnummer dat je gebruikt op WhatsApp en - indien verstrekt - je voor- en achternaam op en gebruiken we dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang om de gevraagde informatie efficiënt en snel te verstrekken.

Je gegevens worden alleen gebruikt om te reageren op je verzoek via WhatsApp. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang verkrijgt tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we voor dit doel gebruiken en telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek automatisch doorstuurt naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Voor de werking van onze WhatsApp Business-account gebruiken we een mobiel eindapparaat in wiens adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen van gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon van wie de WhatsApp-contactgegevens zijn opgeslagen in ons adresboek, al heeft ingestemd met de overdracht van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met artikel 6 (1) letter a DSGVO bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren. Een overdracht van gegevens van dergelijke gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en/of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is in dit opzicht uitgesloten.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals je rechten in dit verband en de instellingsopties voor het beschermen van je privacy, verwijzen we je naar het privacybeleid van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/juridisch/?eea=1#privacy-beleid

In de loop van de bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgedragen naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verwerkt - uitsluitend voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te reageren op uw verzoek op grond van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden verwijderd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

5) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Wij gebruiken de zogenaamde double opt-in procedure voor het verzenden van nieuwsbrieven, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan het begin is genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder gaat en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 lit. b DSGVO aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.

Indien wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens art. 6 (1) lit. c DSGVO binnen de wettelijk vastgelegde termijn met geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) persoonlijk te informeren over komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven overeenkomstig de volgende informatie.

6.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzendingsdienstverleners

- DHL

We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Paypal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarbij u een vooruitbetaling doet, worden uw betaalgegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt (inclusief naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven voor het afhandelen van de betaling met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij wij vooruitbetalingen doen, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, indien van toepassing gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, worden deze gegevens door ons doorgegeven aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole conform art. 6 (1) lit. f DSGVO. Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betalingservaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betalingsoptie met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's kan worden toegekend.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk is voor de contractuele afhandeling van betalingen.

7) Online marketing

HubSpot

Deze website maakt gebruik van de op software gebaseerde marketingservice van de volgende leverancier voor het leveren en synchroniseren van verschillende klantbeheerdiensten: HubSpot Ireland Ltd, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland.

De service maakt de geautomatiseerde verwerking van feedactiviteiten mogelijk, de controle van reclame in ingezette marketingkanalen en de succesanalyse van marketingmaatregelen, evenals centraal e-mailmarketing- en contactbeheer.

Om de verschillende functies uit te voeren, worden cookies gebruikt, d.w.z. kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van de website door ons mogelijk maken. Daarbij registreren de cookies bepaalde informatie, zoals het IP-adres, de locatie en het tijdstip waarop de pagina werd opgeroepen.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Andere rechtsgrondslagen voor gegevensverwerking die van toepassing zijn in het kader van specifieke servicefuncties (zoals de noodzaak van uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 6 (1) lit. a DSGVO bij het verzenden van nieuwsbrieven) blijven hierdoor onaangetast.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

8) Webanalysediensten

8.1 Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Google Analytics plaatst standaard 4 cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar servers van Google en daar verwerkt. In dit proces is ook overdracht naar Google LLC, gevestigd in de VS, mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden en verkort, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna gewist.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl en onder https://policies.google.com/technologieën/partner-sites

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden gewist nadat ze twee maanden zijn opgeslagen.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, op voorwaarde dat u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, uw gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief over conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ advertenties/antwoord/2662922?hl=nl Meer informatie over Google Signals vind je op de volgende link: https://support.google.com/analyse/antwoord/7532985?hl=nl

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 conform art. 6 (1) letter a DSGVO, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

8.2 Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de "Google Tag Manager", een dienst van de volgende provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: "Google").

De Google Tag Manager biedt een technische basis voor het bundelen van verschillende webtoepassingen, waaronder tracking- en analyseservices, en voor het kalibreren, controleren en verbinden van voorwaarden daaraan via een uniforme gebruikersinterface. De Google Tag Manager zelf slaat geen informatie op gebruikersapparaten op en leest deze ook niet uit. De dienst voert ook geen onafhankelijke gegevensanalyses uit. De Google Tag Manager geeft echter uw IP-adres door aan Google wanneer u een pagina oproept en kan dit daar opslaan. Overdracht naar servers van Google LLC. in de VS is ook mogelijk. In de VS is dit mogelijk.

Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) a DSGVO. Zonder deze toestemming wordt Google Tag Manager niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, dient u deze dienst te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

9) Retargeting/Remarketing en volgen van conversies

Meta Pixel

Binnen ons online aanbod gebruiken we de "Meta Pixel" service van de volgende provider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland ("Meta").

Als een gebruiker klikt op een advertentie die door ons is geplaatst op Facebook en/of Instagram, wordt er met behulp van "metapixels" een parameter toegevoegd aan de URL van onze gekoppelde pagina. Deze URL-parameter wordt vervolgens na omleiding in de browser van de gebruiker ingevoerd door een cookie die onze gekoppelde pagina zelf instelt.

Enerzijds stelt dit Meta in staat om de bezoekers van ons online aanbod te bepalen als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde "advertenties"). Dienovereenkomstig gebruiken we de dienst om de door ons geplaatste Facebook- en/of Instagram-advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die we doorgeven aan Meta (zogenaamde "custom audiences").

Aan de andere kant kan de "Meta Pixel" worden gebruikt om bij te houden of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een advertentie hebben geklikt en welke acties ze daar ondernemen (zogenaamde "conversion tracking").

De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en laten ons dus niet toe om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

De informatie die door Meta wordt gegenereerd, wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Meta en daar opgeslagen; in deze context kan ze ook worden doorgestuurd naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10) Pagina functionaliteiten

10.1 Facebook-plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, worden de plug-ins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Alleen wanneer u de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder. In dit proces wordt, onafhankelijk van een login op een bestaand gebruikersprofiel, informatie over uw gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte doorgegeven aan de provider en kan daar verder worden verwerkt.

Als u bent aangemeld bij een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt informatie over interacties die via de plug-ins worden uitgevoerd, ook daar gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door de geactiveerde plugin te deactiveren door er opnieuw op te klikken. Het intrekken heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de provider zijn doorgegeven.

Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan: Meta Platforms Inc, VS

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.2 Instagram-plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, worden de plug-ins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Alleen wanneer u de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder. In dit proces wordt, onafhankelijk van een login op een bestaand gebruikersprofiel, informatie over uw gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte doorgegeven aan de provider en kan daar verder worden verwerkt.

Als u bent aangemeld bij een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt informatie over interacties die via de plug-ins worden uitgevoerd, ook daar gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door de geactiveerde plugin te deactiveren door er opnieuw op te klikken. Het intrekken heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de provider zijn doorgegeven.

Gegevens kunnen ook worden overgedragen: Meta Platforms Inc, VS

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.3 LinkedIn plugins

Op onze website worden plugins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Deze plugins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze website bezoekt, worden de plug-ins in eerste instantie gedeactiveerd en in de pagina geïntegreerd door middel van een zogenaamde "2-klik" of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer een pagina van onze website met dergelijke plugins wordt opgeroepen, er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de provider.

Alleen wanneer u de plug-ins activeert en daarmee toestemming geeft voor de gegevensoverdracht conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de aanbieder. In dit proces wordt, onafhankelijk van een login op een bestaand gebruikersprofiel, informatie over uw gebruikte eindapparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis tot op zekere hoogte doorgegeven aan de provider en kan daar verder worden verwerkt.

Als u bent aangemeld bij een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt informatie over interacties die via de plug-ins worden uitgevoerd, ook daar gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door de geactiveerde plugin te deactiveren door er opnieuw op te klikken. Het intrekken heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de provider zijn doorgegeven.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: LinkedIn Inc, VS

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

10.4 Youtube

Deze website gebruikt plugins voor het weergeven en afspelen van video's van de volgende aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgestuurd naar de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze gegevens aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.5 Google-kaarten

Deze website maakt gebruik van een online cartografische dienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze service te gebruiken, wordt onze locatie weergegeven en kunt u ons gemakkelijker vinden.

Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar servers van Google en daar opgeslagen wanneer u subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd; deze informatie kan ook worden doorgestuurd naar servers van Google LLC in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.

Het verzamelen, opslaan en analyseren wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.6 Google-lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende provider voor de uniforme weergave van fonts: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven en maakt hij een directe verbinding met de servers van de provider. Tijdens dit proces wordt bepaalde browserinformatie, waaronder je IP-adres, doorgegeven aan de provider.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen vindt alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.7 Google Klantenbeoordelingen (voorheen Google Certified Merchant Programma)

We werken samen met Google als onderdeel van het programma "Google Klantbeoordelingen". De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Dit programma biedt ons de mogelijkheid om klantbeoordelingen van gebruikers van onze website te verzamelen. Na een aankoop op onze website wordt u gevraagd of u wilt deelnemen aan een e-mailenquête van Google.

Als u toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO, sturen we uw e-mailadres door naar Google. U ontvangt een e-mail van Google Customer Reviews waarin u wordt gevraagd om de aankoopervaring op onze website te beoordelen. De beoordeling die u geeft, wordt vervolgens samengevoegd met onze andere beoordelingen en weergegeven in ons Google Customer Reviews-logo en in ons Merchant Center-dashboard. Daarnaast wordt uw beoordeling gebruikt voor Google Verkopersbeoordelingen. Het gebruik van Google Klantenbeoordelingen kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door een bericht te sturen naar de gegevensbeheerder of Google.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11) Gereedschap en diversen

11.1 Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de website bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door een vakje aan te vinken. Door de tool te gebruiken, worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.

Waar nodig hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

11.2 Wordfence

Voor beveiligingsdoeleinden maakt deze website gebruik van de service van de volgende provider: Defiant Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, VS.

De provider beschermt de website en de bijbehorende IT-infrastructuur tegen onbevoegde toegang door derden, cyberaanvallen en virussen en malware. De provider verzamelt de IP-adressen van gebruikers en, indien nodig, verdere gegevens over hun gedrag op onze website (met name opgeroepen URL's en header-informatie) om onrechtmatige paginatoegang en bedreigingen te herkennen en af te weren. Daarbij wordt het verzamelde IP-adres vergeleken met een lijst van bekende aanvallers. Als het vastgelegde IP-adres wordt geïdentificeerd als een veiligheidsrisico, kan de provider de toegang tot de site automatisch blokkeren. De op deze manier verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar een server van de provider en daar opgeslagen.

De hierboven beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van onze legitieme belangen om de website te beschermen tegen schadelijke cyberaanvallen en om de integriteit en veiligheid van de structuur en gegevens te handhaven.

Als bezoekers van de website inlogrechten hebben, plaatst de aanbieder ook cookies (= kleine tekstbestanden) op het betreffende eindapparaat van de bezoeker. Met behulp van de cookies kunnen bepaalde locatie- en apparaatgegevens worden uitgelezen, waardoor kan worden beoordeeld of de door de inlogrechten geautoriseerde toegang afkomstig is van een legitiem persoon. Tegelijkertijd kunnen toegangsrechten via de cookies worden geëvalueerd en via een site-interne firewall worden vrijgegeven op basis van het autorisatieniveau. Tot slot worden de cookies gebruikt om onregelmatige toegang door sitebeheerders vanaf nieuwe apparaten of nieuwe locaties te registreren en andere beheerders hiervan op de hoogte te stellen.
Deze cookies worden alleen geplaatst als een gebruiker inlogrechten heeft. De provider plaatst geen cookies voor websitebezoekers zonder inlogrechten.
Indien persoonsgegevens via de cookies worden verwerkt, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit f. DSGVO op basis van ons rechtmatig belang om onrechtmatige toegang tot de administratie van de site te voorkomen en ons te verdedigen tegen ongeoorloofde toegang door beheerders.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS beroept de provider zich op standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te garanderen.

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (recht op informatie en interventie) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO;
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO gegeven toestemming in te trekken;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE MARKETING. KUNT U BEZWAAR AANTEKENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

13) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) a DSGVO, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO worden verwerkt, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21(1) DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij het verwerken van persoonsgegevens voor directe reclame op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 (2) DSGVO.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.